Kalendarium

Våren 2019

Kurser, temakvällar & dialogmöten 2018

Örebro Föreningsråd erbjuder föreningsutveckling inom olika områden i samarbete med Örebro kommun, studieförbund m fl.  Ladda ner kalendariumet här!

 

MARS 

20/3. Politikerdialog: Spelregler för samverkan
Onsdag 20 mars kl. 18:00-20:00 plats Rådhuset.

 

21/3. Aktivitet: Ekonomiskt våld och dess Konsekvenser
Torsdag 21 mars kl. 18:00. Ekonomiskt våld är en tragisk företeelse inom området; våld i nära relation. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och EKSAM erbjuder vi en temakväll för att belysa ett ämne vi sällan talar om.Begränsat antal platser – Säkra din plats genom anmälan via: anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. Ladda ner inbjudan här.

 

25/3. Aktivitet: Idéburet Offentligt Partnerskap
Måndag 25 mars kl. 18:00. Kom och lär dig mer om IOP, vilket är en form av överenskommelse för samverkan och partnerskap mellan civilsamhällets organisationer och kommunen.  Vi får även lyssna till representanter från Partnerskap VOX, ett av Örebro kommuns IOP´n och ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner med kunskaper inom området samt ansvarigt kommunalråd.  Anmälan via länken: http://bit.ly/anmälan-iop-vår2019-ÖFR eller via e-post: anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019-18 52 10. Läs mer i inbjudan här.

 

 

APRIL

9/4. Utbildning: Att starta en förening
Tisdag 9 april kl. 18:00. Varför starta en förening? Vad krävs för att starta en förening? Hur startar man en förening? Anmälan via länken bit.ly/anmälan-starta-förening-1-vår2019-ÖFR. Läs mer i inbjudan. 

 

10/4. Aktivitet: Civilsamhället som trygghetsfrämjare
Onsdag 10 april kl. 18:00.  Föreningslivet är trygghetsfrämjare och brottsförebyggare på så många skilda sätt – Tillsammans kan vi göra ännu mer! Kom och skapa ett förebyggande nätverk tillsammans! Anmälan via länk: http://bit.ly/anmälan-brottsförebyggare-vår2019-ÖFR  via epost: anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10. Läs mer i inbjudan här.


25/4. Utbildning: Ordförande, sekreterare, kassörer del 1/2
Torsdag 25 april kl. 18:00. Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällen att inledas med ett gemensamt pass för att sedan ge; ordförande, kassör och sekreterare möjlighet att fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen. Anmälan via länken : http://bit.ly/anmalan-ordf-sekr-kassor-2019-OFR eller anmalan@foreningarnashusorebro.se. Läs mer i inbjudan. Anmälan senast 22 april.

 

 

MAJ

9/5. Utbildning: Ordförande, sekreterare, kassörer del 2/2
Torsdag 9 maj kl. 18:00. Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällen att inledas med ett gemensamt pass för att sedan ge; ordförande, kassör och sekreterare möjlighet att fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.Anmälan via länken : http://bit.ly/anmalan-ordf-sekr-kassor-2019-OFR eller anmalan@foreningarnashusorebro.se. Läs mer i inbjudan.

13/5. Integrationsnätverk
Måndag 13 maj kl 18:00. Mer information kommer inom kort.

21/5. Integrationsnätverk
Tisdag 21 maj kl. 18:00. Mer information kommer inom kort.

 

 

JUNI


 

 

P.s. Det går också bra att anmäla via telefon 019 -18 52 10 eller anmalan@foreningarnashusorebro.se