Kalendarium

Våren 2019

Kurser, temakvällar & dialogmöten 2018

Örebro Föreningsråd erbjuder föreningsutveckling inom olika områden i samarbete med Örebro kommun, studieförbund m fl.  Ladda ner höstens kalendariumet här!

JANUARI

12/1. Aktivitet: Julgransplundring
Lördag 12 januari kl. 14:00. Julgransplundring för alla barn.  Anmälan sker senast 4 januari till cafe@foreningarnashusorebro.se eller 070-798 64 74.

29/1. Utbildning: Föreningskunskap del 1 av 4 – Meningen med föreningen
Tisdag 29 januari kl. 18:00. Presentation, praktiska detaljer – syftet med utbildningen, stadgar, föreningens demokratiska form, medlemmarna det viktigaste vi har. Anmälan sker via mejl till tim.svensson@orebro.se. Läs mer i inbjudan.

31/1. Aktivitet: Föreningarnas Hus fyller 5 år
Torsdag 31 januari kl. 16:00-20:00(Drop-in).  Ett utmärkt tillfälle att marknadsföra din förening! Meddela senast 10/1 2019 om du önskar deltaga i minimässan.
För frågor och andra önskemål kontakta; Expeditionen 019-18 52 10 tina.fingal@orebroforeningsrad.se. Läs mer i inbjudan.

 

 

FEBRUARI

5/2. Aktivitet: Nätverkskväll om förutsättningar för landsbygdens föreningar
Tisdag 5 februari kl. 18:00. Vi bjuder in till en samtalskväll där vi över en fika kan lära oss mer om varandra och föreningarnas arbete samt skapa nya möjligheter till samverkan mellan föreningar. Anmälan sker senast 1/2 via länken: bit.ly/anmalan-landsbygdsföreningar-vår2019-öfr
eller via epost: info@orebroforeningsrad.se eller ring 019- 18 52 10. Ladda ner inbjudan här.

6/2. Utbildning: Att starta en förening
Onsdag 6 februari kl. 18:00. Varför starta en förening? Vad krävs för att starta en förening? Hur startar man en förening? Anmälan via länken bit.ly/anmälan-starta-förening-1-vår2019-ÖFR. Läs mer i inbjudan. 

12/2. Utbildning: Föreningskunskap del 2 av 4 – Verksamhetsplanering och föreningens olika möten
Tisdag 12 februari kl. 18:00. Hur planerar man sin verksamhet, möten, (årsmöte, styrelsemöten, medlemsmöten). Anmälan sker via mejl till tim.svensson@orebro.se. Läs mer i inbjudan.

13/2. Integrationsnätverket
Onsdag 13 februari kl 18:00. Mer information kommer inom kort.

25/2. Utbildning: Föreningskunskap Odlingslotter del 1/2
Måndag 25 februari kl. 18:00. Utbildningen är uppdelad på två kvällar. En kväll berör de olika funktionerna och den andra hur man gör. T ex arbeta demokratisk, skapa trivsel, och engagemang. Utbildningen innehåller också ekonomi samt innebörden av stadgar, ordningsregler och vad som förväntas av Örebro kommun. Anmälan sker till anmalan@foreningarnashusorebro.se. Frågor? Mejla till info@orebroforeningsrad.se.

26/2. Utbildning: Föreningskunskap del 3 av 4 – Styrelsen ett lag, olika roller i föreningen, kommunens bidragsregler
Tisdag 26 februari kl. 18:00. Styrelsen ett lag som arbetar tillsammans, ordförande, sekreterare, kassör, revisor, valberedning, kommuns bidragsregler, samarbete med studieförbund m.m. Anmälan sker via mejl till tim.svensson@orebro.se. Läs mer i inbjudan.

26/2. Aktivitet: ”Nätverkskväll för idéburna etniska föreningar”
Tisdag 26 februari kl. 18:00. Vi bjuder in till en samtalskväll för att lära oss mer om administrationen av kommunens lokalbokningar och bidragsansökningar samt prata om samverkan mellan föreningslivet och Örebro kommun. Anmälan sker till info@orebroforeningsrad.se senast 21/2. Läs mer i inbjudan.

 

 

MARS

11/3. Utbildning: Föreningskunskap Odlingslotter del 2/2
Måndag 11 mars kl. 18:00. Utbildningen är uppdelad på två kvällar. En kväll berör de olika funktionerna och den andra hur man gör. T ex arbeta demokratisk, skapa trivsel, och engagemang. Utbildningen innehåller också ekonomi samt innebörden av stadgar, ordningsregler och vad som förväntas av Örebro kommun. Anmälan sker till anmalan@foreningarnashusorebro.se. Frågor? Mejla till info@orebroforeningsrad.se.

12/3. Utbildning: Föreningskunskap del 4 av 4– Ekonomi
Tisdag 12 mars kl. 18:00. Bokföring och budget, skatter, moms, registrering m.m. Anmälan sker via mejl till tim.svensson@orebro.se. Läs mer i inbjudan.

13/3. Årsmöte
Onsdag 13 mars kl. 18:00. Mer information kommer inom kort.

21/3. Aktivitet: Ekonomiskt våld och dess Konsekvenser
Torsdag 21 mars kl. 18:00. Mer information kommer inom kort.

25/3. Aktivitet: Idéburet Offentligt Partnerskap
Måndag 25 mars kl. 18:00. Mer information kommer inom kort.

 

 

APRIL

9/4. Utbildning: Att starta en förening
Tisdag 9 april kl. 18:00. Varför starta en förening? Vad krävs för att starta en förening? Hur startar man en förening? Anmälan via länken bit.ly/anmälan-starta-förening-1-vår2019-ÖFR. Läs mer i inbjudan. 

10/4. Aktivitet: Föreningslivet som brottsförebyggare
Onsdag 10 april kl. 18:00.  Mer information kommer inom kort.

25/4. Utbildning: Ordförande, sekreterare, kassörer del 1/2
Torsdag 25 april kl. 18:00. Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällen att inledas med ett gemensamt pass för att sedan ge; ordförande, kassör och sekreterare möjlighet att fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen. Anmälan via länken : http://bit.ly/anmalan-ordf-sekr-kassor-2019-OFR eller anmalan@foreningarnashusorebro.se. Läs mer i inbjudan.

 

 

MAJ

9/5. Utbildning: Ordförande, sekreterare, kassörer del 2/2
Torsdag 9 maj kl. 18:00. Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällen att inledas med ett gemensamt pass för att sedan ge; ordförande, kassör och sekreterare möjlighet att fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.Anmälan via länken : http://bit.ly/anmalan-ordf-sekr-kassor-2019-OFR eller anmalan@foreningarnashusorebro.se. Läs mer i inbjudan.

13/5. Integrationsnätverk
Måndag 13 maj kl 18:00. Mer information kommer inom kort.

21/5. Integrationsnätverk
Tisdag 21 maj kl. 18:00. Mer information kommer inom kort.

 

 

JUNI

6/6. Aktivitet: Föreningarnas dag
Torsdag 6 juni. Plats: Slottsparken. Mer information kommer inom kort.

 

 

P.s. Det går också bra att anmäla via telefon 019 -18 52 10 eller anmalan@foreningarnashusorebro.se